Regio Rond de Rotte

Groepscoach

In 2019 heeft de gemeente Rotterdam het ‘Actieprogramma Verenigingen’ gepresenteerd, waarin zij haar beleid met betrekking tot toekomstbestendige en vitale verenigingen uiteen zet. Onderdeel van het gemeentebeleid is het beschikbaar stellen van subsidie voor het inhuren van de expertise van een groepscoach voor scoutinggroepen. Deze groepscoach gaat scoutingverenigingen in de regio naar behoefte ondersteunen. Dit met de verwachting dat groepen die momenteel worstelen met bijvoorbeeld een tekort aan jeugdleden en leiding, bestuursleden of vrijwilligers, of met financiële problemen, samen met hulp van een coach oplossingen vinden.

Scoutinggroepen die gebruik willen maken van de groepscoach kunnen contact opnemen met het regiobestuur.