Regio Rond de Rotte

Regioraad

De laatste regioraad van 2018 is gehouden op 28 november. Tijdens deze regioraad is het beleidsplan vastgesteld en kon het nieuwe regiobestuur formeel worden benoemd. Het komende jaar zal dit team samen met de groepen verder gaan bouwen aan de regio. Belangrijkste doelstelling is meer verbondenheid te creëren tussen de scoutinggroepen in Rotterdam en de omringende gemeenten. Ook heeft Wiebo Hobma, in zijn rol als regio- en admiraliteitsconsulent, een verdere toelichting gegeven op de voortgang van het project groepsontwikkeling.

Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4