SN_flickr_163-20150613-mn-9471-1_18855848035_o.jpg

Regio Rond de Rotte

Scoutingregio Rond de Rotte is één van de 45 scoutingregio's in Nederland. Zij onderhoudt contact met de in de regio gevestigde scoutinggroepen, verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten.

Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de scoutingregio. Samen met twee afgevaardigden van iedere scoutinggroep vormt het regiobestuur de regioraad. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid.

De activiteiten van de regio krijgen gestalte in de regioteams. Ieder regioteam houdt zicht bezig met een specifiek aandachtsgebied. Regio Rond de Rotte kent een team "spel en programma", een team "deskundigheidsontwikkeling" en een team "admiraliteit".

Image

Spel en programma

Jaarlijks organiseert het team 'spel en programma' gave activiteiten voor de scouts die lid zijn van één van de tot de regio behorende scoutinggroepen. Regioactiviteiten zijn dé kans om kennis te maken met de diversiteit van scouting door het ontmoeten van andere scouts en het doen van grotere en meer uitdagende activiteiten dan je in je groep kunt doen. De activiteiten die we organiseren zijn afgestemd op de interesses van jouw leeftijdsgroep.

Image

Deskundigheidsontwikkeling

Het scoutingspel is niet zomaar een spelletje. Het is een middel om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Deze ontwikkeling wordt begeleid door duizenden vrijwilligers uit het hele land. Van al deze vrijwilligers wordt verwacht dat zij kwalitatieve begeleiding geven aan hun jeugdleden. Scouting Academy Rotterdam Rijnmond stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers.

Image

Admiraliteit van de Maze

Admiraliteit van de Maze is onderdeel van Scoutingregio Rond de Rotte. Binnen deze admiraliteit werken de waterscoutinggroepen uit de regio samen. Doelstelling van de admiraliteit is het bevorderen van de kwaliteit en de veiligheid van het scoutingspel op het water. Dit doet zij door het verzorgen van trainingen en het organiseren van regionale activiteiten, het afnemen van examens en het periodiek keuren van materiaal van de watergroepen.

Regiobestuur

VoorzitterAstrid Spierings
SecretarisCorine Dudok van Heel
PenningmeesterStefan Oudijn
Bestuurslid deskundigheidsontwikkelingJohn Harreman
Bestuurslid spelMarco van den Burg
Bestuurslid admiraliteitJurjen Dieleman
Bestuurslid landelijke raadNanning Dijkstra
Image

ANBI

Scoutingregio Rond de Rotte is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De informatie die op grond van artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 op het internet gepubliceerd moet worden staat hieronder vermeld of is opgenomen in de hiernaast geplaatste documenten.


Algemene gegevens
Statutaire naamStichting Scoutingregio Rond de Rotte
Inschrijfnummer KvK24285823
RSIN8145.88.359
AdresBilderdijkstraat 27
2902 AA Capelle aan den IJssel
e-mailinfo@rondderotte.nlDoelstelling

Scoutingregio Rond de Rotte stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan het scoutingspel op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Scoutingregio Rond de Rotte tracht dit doel te bereiken door:

  • het ondersteunen van de groepen en kringen bij het actief beoefenen van het scoutingspel binnen de regio;
  • het organiseren van activiteiten;
  • het onderhouden van contacten met scoutinggroepen, andere regio’s en de diverse niveaus binnen Scouting Nederland;
  • het behartigen van de materiële en financiële belangen van de regio;
  • het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het scoutingspel in de regio;
  • het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen van de contributies aan Scouting Nederland voor de regio;
  • alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel die niet in strijd zijn met het doel en met de belangen van de regio en/of van Scouting Nederland.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur staat vermeld onder "regiobestuur".


Beloningsbeleid

Het bestuur en de regioteams van Scoutingregio Rond de Rotte bestaan uit vrijwilligers die hun functie onbezoldigd uitoefenen. Kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor de uitoefening van de functie worden vergoed onder overlegging van bescheiden. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor door vrijwilligers geïnvesteerde tijd.