Regio Rond de Rotte

Bestuur en regioteams

Bestuur

Regio Rond de Rotte biedt ondersteuning aan de circa 35 scoutinggroepen die in en rondom Rotterdam gevestigd zijn. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de regio. Op dit moment bestaat het bestuur van de regio uit de volgende personen.

 

Voorzitter Astrid Spierings
Secretaris Corine Dudok van Heel
Penningmeester Stefan Oudijn
Bestuurslid Spel Marco van den Burg
Bestuurslid SARR John Harreman
Bestuurslid LR Nanning Dijkstra
Bestuurslid Annie Mets

 

Regioteam 'Spel en programma'

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar scouting inhoudelijk voor staat. Het regioteam "Spel en programma" draagt de spelvisie uit binnen de regio en biedt groepen ondersteuning bij de uitvoering van het scoutingspel. Daarnaast coördineert het regioteam "Spel en programma" de organisatie van regioactiviteiten. Op dit moment bestaat het regioteam "Spel en programma" uit de volgende personen.

 

Voorzitter Marco van den Burg
Coördinator bevers Marjolein Gebraad
Coördinator welpen Edwin van Putten
Coördinator welpen Loes Weber
Coördinator scouts Dennis de Melker
Coördinator explorers Justin van Noord

 

Regioteam 'Deskundigheidsbevordering'

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van jonge scouts. Daarom is het belangrijk dat ook de bij scouting betrokken vrijwilligers zich blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van van de vrijwilligers staat bij Scouting Academy centraal, zodat zij voldoende deskundigheid op zak hebben om hun functie binnen Scouting te vervullen. Het regioteam "Deskundigheidsbevordering" ondersteunt de groepen op het gebied van deskundigheid. Dit doet zij onder meer door het organiseren van trainingen en het geven van workshops op locatie. Op dit moment bestaat het regioteam "Deskundigheidsbevordering" uit de volgende personen.

 

Voorzitter John Harreman   Trainer Edwin van Putten
Trainer Marianne Wildenberg   Trainer Stella Fletterman
Trainer Anneke Harreman   Trainer Kevin van Hengel
Trainer Jan de Jong   Trainer Reinier Krouwer
Trainer Mark van Houwelingen   Trainer Jesse van de Wijngaart
Trainer Christa Harreman   Praktijkcoach Frans Luijten
Trainer Raju   Praktijkcoach Rob Molkenboer
Trainer Lex de Raaij   Praktijkcoach Job Kleinendorst
Trainer Martin Helmich   Praktijkcoach Edward Hoogeveen

 

Lid van de landelijke raad

De landelijke raad is het besluitvormende en controlerende orgaan van Scouting Nederland. Regio Rond de Rotte heeft het recht om één vertegenwoordiger af te vaardigen naar de vergaderingen van de landelijke raad. Deze vertegenwoordiger behartigt daar naar eigen inzicht de belangen van de regio.

 

Lid Nanning Dijkstra
Plaatsvervangend lid -

 

Vertrouwenspersoon

Kinderen en jongeren die scout zijn, willen zich veilig kunnen voelen bij regioactiviteiten. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het creëren van een veilige sociale omgeving waar onze scouts zichzelf kunnen zijn. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor kinderen zich minder veilig voelen. Denk hierbij aan pesten, kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag. Scouting doet zoveel mogelijk om deze zaken te voorkomen.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groeps- en regiobesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen en -regio's indien nodig door naar de juiste instanties. Het landelijk opvangteam is dag en nacht te bereiken op het telefoonnummer: 033 - 496 09 11.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en de regioteams van scoutingregio Rond de Rotte bestaan uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen. Kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor de uitoefening van de functie worden vergoed onder overlegging van bescheiden. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor door vrijwilligers geïnvesteerde tijd.