Regio Rond de Rotte

Bestuur en regioteams

Bestuur

Regio Rond de Rotte biedt ondersteuning aan de circa 35 scoutinggroepen die in en rondom Rotterdam gevestigd zijn. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de regio. Op dit moment bestaat het bestuur van de regio uit de volgende personen.

 

Voorzitter Astrid Spierings
Secretaris Corine Dudok van Heel
Penningmeester Ad Verhaar
Algemeen lid John Harreman
Algemeen lid Tim Kamman
Algemeen lid Stefan Oudijn

 

Regioteam 'Spel en programma'

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar scouting inhoudelijk voor staat. Het regioteam "Spel en programma" draagt de spelvisie uit binnen de regio en biedt groepen ondersteuning bij de uitvoering van het scoutingspel. Daarnaast coördineert het regioteam "Spel en programma" de organisatie van regioactiviteiten. Op dit moment bestaat het regioteam "Spel en programma" uit de volgende personen.

 

Voorzitter vacant
Coördinator bevers Marjolein Gebraad
Coördinator welpen Eno Abel
Coördinator welpen Loes Weber
Coördinator scouts Tim Kamman
Coördinator explorers vacant

 

Regioteam 'Deskundigheidsbevordering'

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van jonge scouts. Daarom is het belangrijk dat ook de bij scouting betrokken vrijwilligers zich blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van van de vrijwilligers staat bij Scouting Academy centraal, zodat zij voldoende deskundigheid op zak hebben om hun functie binnen Scouting te vervullen. Het regioteam "Deskundigheidsbevordering" ondersteunt de groepen op het gebied van deskundigheid. Dit doet zij onder meer door het organiseren van trainingen en het geven van workshops op locatie. Op dit moment bestaat het regioteam "Deskundigheidsbevordering" uit de volgende personen.

 

Voorzitter John Harreman
Trainer Eva Bakker
Trainer Anneke Harreman
Trainer Jan de Jong
Trainer Marianne Wildenberg
Praktijkcoach Frans Luijten
Praktijkcoach Rob Molkenboer
Praktijkcoach Henk Visser

 

Lid van de landelijke raad

De landelijke raad is het besluitvormende en controlerende orgaan van Scouting Nederland. Regio Rond de Rotte heeft het recht om één vertegenwoordiger af te vaardigen naar de vergaderingen van de landelijke raad. Deze vertegenwoordiger behartigt daar naar eigen inzicht de belangen van de regio.

 

Lid Tim Kamman
Plaatsvervangend lid vacant

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en de regioteams van scoutingregio Rond de Rotte bestaan uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen. Kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor de uitoefening van de functie worden vergoed onder overlegging van bescheiden. Er wordt geen vergoeding verstrekt voor door vrijwilligers geïnvesteerde tijd.