SN_flickr_52302852573_6fd5a29bc0_o.jpg

Admiraliteit

Admiraliteit van de Maze is onderdeel van Scoutingregio Rond de Rotte. Binnen deze admiraliteit werken de waterscoutinggroepen uit de regio samen. Doelstelling van de admiraliteit is het bevorderen van de kwaliteit en de veiligheid van het scoutingspel op het water. Dit doet zij door het verzorgen van trainingen en het organiseren van regionale activiteiten, het afnemen van examens en het periodiek keuren van materiaal van de watergroepen.

Meer informatie over de activiteiten van de admiraliteit is te vinden op de website van Admiraliteit van de Maze.

Image

Roei-, zeil- en wrikwedstrijden

Jaarlijks organiseert de admiraliteit de roei-, zeil- en wrikwedstrijden (RZW). Tijdens de RZW strijden de waterscouts in drie verschillende disciplines voor de eer. De bak die gemiddeld genomen op alle onderdelen het beste presteert gaat naar huis met de Koos Otte wisselbokaal. Naast het competitieve element is de RZW een gezellig samenzijn en weerzien van alle zeeverkenners in de regio!

Image

Nautische opleidingen

Iedere boot die in scoutingverband vaart, moet goed zijn bemand en onder leiding staan van een lid dat in het bezit is van kwalificatie(s) die horen bij het type boot en de omstandigheden waaronder gevaren wordt. De nautische commissie van de admiraliteit is verantwoordelijk voor de deskundigheid op en rond het water. Voor leden vanaf de scoutsleeftijd worden daarvoor CWO-opleidingen aangeboden.

Image

Vlootschouw

Tijdens de vlootschouw wordt op een laagdrempelige manier gekeken naar de uitrusting van de lelievletten. Hierbij krijgen groepen advies voor het onderhoud van de boten en het gebruik daarvan. Ook wordt er kennis gedeeld over technieken, materialen en regelgeving. De rol van de admiraliteit is adviserend: groepen blijven zelf verantwoordelijk voor de staat van het materiaal en het onderhouden of vervangen daarvan.

Admiraliteitsbestuur

VoorzitterJurjen Dieleman
SecretarisErik Janssen
PenningmeesterMartijn Briejer
Image