iStock-1424984976.jpg

Ondersteuning

Scoutingregio Rond de Rotte ondersteunt het scoutingspel door te zorgen voor verbinding tussen de groepen. Daarnaast levert de regio een bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van de scoutinggroepen en hun vrijwilligers door het organiseren van activiteiten en het verzorgen van trainingen.

Desgevraagd staat het regiobestuur individuele scoutinggroepen bij met raad en kan zij een bemiddelende rol vervullen bij conflicten. Zo nodig verwijst het bestuur groepen door naar een andere ondersteunende organisatie.

Neem voor ondersteuning vanuit de regio contact op met het regiobestuur.

Image

Scouting Nederland

Scouting Nederland biedt scoutinggroepen ondersteuning op allerhande gebieden. Voor specifieke ondersteuning kunnen scoutinggroepen contact opnemen met het landelijk servicecentrum. Daarnaast is op de website van Scouting Nederland veel praktische informatie te vinden.

Image

Rotterdam Sportsupport

Rotterdam Sportsupport zet zich in voor vitale en veilige en toekomstbestendige sportverenigingen in Rotterdam. Binnen Rotterdam Sportsupport is een verenigingsconsulent voor scouting werkzaam die de groepen ondersteunt bij tal van thema’s, zoals bestuur, accommodatie, financiën, ledenwerving, etc.

Image

Financiële ondersteuning

De stichting ter bevordering van scouting in het voormalig gewest Rotterdam is een vermogensfonds met als doel de scoutinggroepen in haar voormalig werkgebied financieel te ondersteunen. Neem voor informatie over de voorwaarden en het doen van een aanvraag contact op met het bestuur.